İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (İsdemir) gerekli görüldüğü durumlarda yazılı veya sözlü bir şekilde geleceğe yönelik bilgi, beklenti, tahmin, hedef, değerlendirme veya görüş açıklayabilir. İsdemir, Kamunun Bilgilendirilmesi Esaslarına Dair Yönetmelik içerisinde bunların değeri ve sonucu hakkında gerekli düzenlemeyi yapmıştır. İlgili düzenlemede de belirtildiği üzere, ister yazılı, ister sözlü olsun beklentilerde açıklanan bilgiler, gerçekçi olmayan varsayımları ve öngörüleri içermemektedir. Ancak, tarihi gerçeklerden değil de; beklentilerden, inançlardan, planlardan, amaçlardan ve hedeflerden yola çıkan ifadelerin taşıdığı belirsizliklerin ve Şirketimizin kontrolü dışında olan bazı faktörlerin, fiili sonuçların, tahmin edilmiş olan değerlerden önemli derecede sapma göstermesine sebep olabileceği dikkate alınmalı, geleceğe yönelik ifadelere tam güven beslenmemeli ve bunların teminat niteliği taşımadığı anlaşılmalıdır. Geleceğe yönelik ifadeler (tahminler) sadece açıklandıkları tarihte mevcut olan koşullarda geçerlidirler. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, durum kamuya açıklanacak ve söz konusu bilgiler revize edilecektir, ancak, bilgilerin revize edilmesi gerektiği düşüncesi, çoğu durumda subjektif bir değerlendirmeye bağlı olmaktadır. Tahmin ve beklentilere dayalı bir karar alınırken, söz konusu kararın alındığı tarih itibarı ile, Şirketimizin henüz bu tahminlerini revize etmemiş olabileceği akıldan çıkartılmamalıdır. Zira, Şirketimiz tüm tahminlerini her türlü parametre değişikliklerini yansıtacak şekilde, anlık olarak revize edeceğini taahhüt edememektedir. Zaman içerisinde sürekli olarak yeni faktörler ortaya çıkmakta, bunların tamamen öngörülebilmesi mümkün olmamaktadır.