İK Politikamız

İnsanı merkeze alan yaklaşımımız ve mutlu çalışan odağımızla hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz

Mutlu ve nitelikli çalışanlardan oluşan insan sermayemizi rekabet gücümüzü belirleyen temel unsurlardan biri olarak görüyoruz.

İnsanı merkeze alan stratejimiz doğrultusunda çalışanlarımıza en iyiyi sunma sorumluluğuyla hareket ediyor, çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini ilk önceliğimiz olarak benimsiyoruz. En değerli varlığımız olan insan kaynağımızın yetenek ve yetkinliklerini geliştirmek, memnuniyetlerini artırmak için projeler geliştiriyoruz.

İnsan kaynağımıza mutlu olacağı bir iş ortamı sunan, beklentilerine her yönüyle cevap veren ve motive eden bir yönetim anlayışıyla, sektörümüzde en çok tercih edilen işveren olmayı hedefliyoruz. Hedeflerimize ulaşmanın en önemli unsurunun, nitelikli ve mutlu çalışanlar olduğunun bilincindeyiz. Bu amaçla çalışanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik etkin insan kaynakları uygulamaları tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz. Çalışanlarımıza değer katacak, niteliklerini geliştirecek ve bireysel kariyerlerini biçimlendirmelerine imkan sunacak bir yetenek ve performans yönetimine odaklanıyoruz. Çalışanlarımızın mesleki ve temel yetkinliklerini destekleyici, geniş kapsamlı eğitim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.