Yaklaşımımız

OYAK'ın “mevcut ve gelecek nesillerin sosyal, ekonomik ve çevresel ihtiyaçlarına saygılı, insan ve doğanın bir uyum içerisinde var olacağı koşulların, ancak sürdürülebilirlik yaklaşımının insan faaliyetlerinin her aşamasında içselleştirilmesi ile sağlanacağını ifade eden yaklaşımı, Grubumuzun da bu alandaki çalışmalarının temelini oluşturuyor.  Tüm OYAK şirketleri gibi OYAK Maden Metalürji olarak biz de yaşam kalitesi, refah düzeyi, ekonomik rekabet gücü, istihdam ve ekosistemin devamlılığının, ortak doğal sermayeye bağlı olduğu bilinci ile faaliyetlerimizi yürütüyoruz. OYAK'ın sürdürülebilirlik yaklaşımına esas teşkil eden ana ilkeler ve Grup bünyesinde bu doğrultuda gerçekleştirilen faaliyetler OYAK yıllık faaliyet raporlarında paylaşılmaktadır.

Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz

Çelik, modern dünyanın en önemli mühendislik ve yapı malzemesidir.  Yaşamımızın her alanında kullanılan çelik olmadan, gelişme ve kalkınmadan söz edilemez.  Bu sebeple Çelik, gelecek yüzyılda da sürdürülebilir gelişmenin sağlanmasında önemli bir rol oynamaya devam edecek.

Çelik, 2030-2050 yolculuğunda sürdürülebilir yeşil ekonomi için de kendisine rol ediniyor. Yeşil ekonomiye olanak ve güç sağlayan teknoloji ve sektörler için çelik kritik öneme sahip olmakla birlikte; yenilenebilir enerji, kaynak ve enerji verimli binalar, düşük karbonlu ulaşım, yakıt tasarruflu ve temiz enerjili araçlar ve geri dönüşüm tesisleri için altyapı sürdürülebilir çelik ile mümkün kılınıyor.

Sürdürülebilir kalkınma kavramı, insanoğlunun refahına hem ekonomik hem sosyal hem de çevresel olmak üzere üç boyutta incelenir. Ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda eş zamanlı ve eşit kalkınma ancak sürdürülebilir kalkınmayı getirebilir.

OYAK Maden Metalürji olarak, yasal mevzuata uyum, enerji, su ve karbon yönetimi olarak başlayan sürdürülebilirlik yolculuğunda uzun dönem güçlü finansal performans ve verimlilik için teknolojik inovasyonu sürdürülebilirliğin ana ilkesi olarak benimsiyoruz.

1975 yılında üretime başlayan ve kapasitesini artırarak sürekli büyüyen İsdemir; kuruluşundan bu yana ekonomik performansı, çevresel duyarlılığı, çalışanlarının ve toplumun beklentilerinin karşılanmasına yönelik hassasiyeti ile tüm paydaşları için sürdürülebilir bir yapıda gelişimine devam ediyor.

Ülkemizin en büyük demir çelik üreticisi olan İsdemir ülke ekonomisine katma değer sağlar iken, sanayi alanındaki ilerlemelere paralel olarak çevre yatırımlarının yapılması gerektiğine inanarak üretim faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Bu sebeple, her yıl çevre yatırımlarına ayırdığı önemli bütçeler ile üretim faaliyetlerinin çevresel etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla hammadde ile doğal kaynak tüketiminin azaltılması ve enerji verimliliğinin arttırılması, hava, su ve toprak emisyonlarının azaltılması ve önlenmesine yönelik iyileştirme çalışmaları yürütüyor veya yeni tesisler kurmaya devam ediyor.

Çevreye duyarlı ve bu bilinçle üretim yapan çalışanlar ile OYAK Maden Metalürji bünyesinde İsdemir; üretim teknolojileri, enerji ve kaynak verimliliğinde gerçekleştirdiği sürekli gelişme, çevresel etkilerinin minimize edilmesine yönelik çalışmaları, kullanıcı sektörlerin ihtiyaç duyduğu yenilikçi çözümleri, geri dönüşüm ve yeniden üretim, doğrudan ve dolaylı olarak sağladığı istihdam ve toplumun refahına sağladığı katkı ile sürdürülebilir gelişme doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirmektedir. Sürdürülebilir kalkınma yolundaki ilerleyişimiz OYAK Maden Metalürji Sürdürülebilirlik Raporunda yayınlanıyor.

© 2023 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş Tüm Hakları Saklıdır.