Toplum

Çevreye saygılı olmak, çevre duyarlılığını benimsemek ve yaygınlaştırmak, tüm kaynakları etkin ve verimli bir biçimde kullanmak, çok yönlü iletişimi teşvik ederek paydaşların farkındalıklarına ve gelişimine katkıda bulunmak ve çevre performansını sürekli iyileştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak OYAK Maden Metalürji olarak kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor.Tüm süreçlerimizde çevre politikamızda belirttiğimiz ilkeler doğrultusunda hareket etmeyi taahhüt ediyoruz:

  • Atıkları azaltmak ve geri kazanımı teşvik edip, atıkları toplayıp bertaraf etmek.
  • Doğal kaynakları etkin kullanmak.
  • Sürdürülebilir gelişme hedefiyle, yatırımlarda temiz üretim teknolojileri uygulamak.
  • Endüstriyel kazaların insan ve çevre üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesi için gerekli önlemleri almak.

Bilinçli çalışanların çevre performansının artmasında etkin rol oynadığının bilinciyle hareket ediyoruz. Çevre Yönetim Sistemi ile birlikte atıkların geri dönüşümü, su ve enerji tasarrufu gibi eğitimler veriyoruz. Çevre koruma anlayışını içselleştirmek için 2016 yılında 725 çalışanımıza 4.826 saat eğitim verdik.

© 2023 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş Tüm Hakları Saklıdır.