Eğitim

İsdemir, Eğitim-Gelişim Faaliyetlerinde yeni uygulama ve yöntemlere yatırım yaparak ilerlemeye devam etmektedir. Çalışanlarımız iç ve dış kaynaklı eğitim programları ile teknik (mesleki), kişisel ve liderlik gelişim konuları başta olmak üzere birçok alanda desteklenmektedir.

Vizyonumuz

OYAK Maden Metalürji'yi Dünya klasında şirket olmaya taşıyacak ve bunu sürdürülebilir kılacak; mutlu, esnek, çevik, gelişim odaklı, topluma, insana ve çevreye saygılı insan kaynağını geliştirmek ve elde tutmak.

Misyonumuz

  • Kurumun stratejilerini gerçekleştirmesi için gerekli eğitsel faaliyetleri hayata geçirmek.
  • Kuruma bağlı, kurum değerlerine uyumlu çalışanlar yetiştirmek
  • Çalışanlarının yönetsel, kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olmak
  • Gerçekleştirdiği gelişim faaliyetleri ile kurum kültürünü desteklemek
  • Sosyal sorumluluğa yönelik etkinlikler ile topluma ve çevreye destek olacak faaliyetler gerçekleştirmek

İsdemir 2019 yılı Eğitim Bilgileri

Şirket Katılımcı Sayısı Toplam Süre (Saat)
İsdemir 36.346 189.710

Staj Programları

İsdemir, üniversite ve meslek liseleri öğrencilerine sağladığı staj imkânı ile gelecekte çalışma hayatına katılacak gençlerin mesleki bilgilerinin artmasını sağlarken, kurumsal bir şirket deneyimi kazanmalarına da destek oluyor.

Ayrıca, Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde üniversitelerin son sınıflarında okuyan öğrencilerin çalışma hayatına daha iyi adapte olabilmeleri için uzun dönemli (stajyer) staj imkânı da sağlamaktadır.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Yemek ve Taşıma Servisi

Tüm çalışanlarımız için yemek olanakları ve personel taşıma servislerimiz bulunmaktadır.

Sportif Etkinlikler

İsdemir Futbol Takımı ve İsdemir Bayan Basketbol Takımının dışında Futbol ve Sokak Basketbolu Turnuvaları düzenlenmektedir.

Kültürel Etkinlikler

İsdemir Musiki Derneği, Folklor Ekibi, Sinema Günleri, Resim Sergileri gibi etkinliklerle çalışanlarımız arasındaki ilişkiler geliştirilmektedir.

Sürekli İyileştirme

İsdemir, çalışanlarının hoşgörülü ve açık görüşlü bir ortamda yenilikçi fikirlerini sunulabilmeleri için bir iyileştirme metodolojisi olarak 2004 yılında Öneri Sistemini kurmuştur. İSÖS (İsdemir Öneri Sistemi) ile çalışanlar iyileştirme çalışmalarına katkı sağlamakta, ekip çalışmasına, yenilikçilik ve yaratıcılığa özendirilmektedir.

2008 yılında katılımıyla "Yalın Yönetim" Yaklaşımının benimsenmesiyle iyileştirme çalışmaları, ikinci bir iyileştirme metodolojisi olarak "Kaizenler" ile sürdürülmeye başlanmıştır.

Periyodik olarak düzenlenen Kaizen ve İSÖS paylaşım toplantılarında, başarılı ekip üyeleri, üst yönetim tarafından tanınmakta ve ödüllendirilmektedir.

© 2023 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş Tüm Hakları Saklıdır.